Confidentialitatea in psihoterapie

2
Psihoterapie

Confidentialitatea in psihoterapie

Principiul confidentialitatii reprezinta o parte esentiala a relatiei terapeutice co-create in cabinetul de psihoterapie. Confidentialitatea ofera intimitate si siguranta clientului si de asemenea, sprijina psihoterapeutul in folosirea tehnicilor de lucru. Este un principiu etic, dar si moral care faciliteaza comunicarea si starea de prezenta a clientului, hraneste increderea si aduce eficienta procesului terapeutic.

Codul deontologic al profesiei de psiholog stipuleaza:

PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII
Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidențialitatea tuturor informațiilor adunate în timpul activităților lor profesionale și se vor abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le dețin despre colegi, clienții colegilor, studenți și membrii organizațiilor, excepție făcând situațiile: pentru protecția sănătății publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de către psihologi, a unor date care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natura a încalcă clauza de confidențialitate, este interzisă.
LIMITELE CONFIDENȚIALITĂȚII
Art. VI.3. Psihologii clarifică ce masuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidențialității, atunci când desfășoară activități de cercetare sau oferă servicii. Înainte de primirea consimțământului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încălcat, precum și asupra utilizării posibile a informațiilor rezultate în urma activității sale.
DEZVĂLUIREA DE INFORMAȚII
Art. VI.4. Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa maniera încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.