Folosirea site-ului www.codrutarabagel.ro presupune acceptarea de termeni și condiții.

  • Site-ul este proprietatea Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie, denumit în continuare Cabinet. Cabinetul își rezervă dreptul de face modificări ale site-ului fără notificare prealabilă.
  • Toate informațiile publicate în site sunt cu scop informativ. Întregul conținut scris al site-ului este proprietatea Cabinetului și este apărat prin Legea drepturilor de autor și legile privind proprietatea intelectuală din România. Folosirea fără acordul Cabinetului a informațiilor scrise din site se pedepsește conform legilor în vigoare.
  • Site-ul www.codrutarabagel.ro și materialele scrise pe site sunt informative și nu oferă nici un fel de garanții. Cabinetul nu garantează că acest site, serverele sale sau email-urile trimise în numele Cabinetului sunt lipsite de viruși sau componente dăunătoare.
  • Cabinetul garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde/revinde sau exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Cabinetului, fără acordul scris al acestuia. Excepție fac acele materiale scrise sau audio-video care sunt oferite explicit pentru a fi descărcate de pe site pentru uzul vizitatorilor.
  • Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de email sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Cabinetul își rezervă dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi din site, nu va purta responsabilitatea și nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie, Nr. Înreg. COPSI, CIF 39653889,  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele sunt colectate de la clienți pentru următoarele scopuri:

  • îndeplinirea obiectului de activitate al Cabinetului adică furnizarea de servicii de psihoterapie; furnizarea acestor date, necesare pentru asigurarea corectitudinii documentelor în relațiile cu clienții, constituie obligația clienților
  • comunicarea cu clientul cu privire la situația serviciilor serviciilor achiziționate și a stadiului plăților
  • activități  comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate – oferte promoții, mesaje publicitare, trimiterea de newsletter-e, cupoane cadou, felicitări sau alte mesaje speciale

Prin furnizarea adresei de e-mail și prin completarea datelor dumneavoastră personale pe site-ul www.codrutarabagel.ro vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc ca aceste informații să intre în baza de date a Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta în scopurile mai sus menționate, fără alte obligații din partea Cabinetului.

Datele dvs. sunt destinate utilizării de către Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie, nu vor fi dezvăluite terților și nu vor fi transferate în străinătate.

Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care utilizează site-ul www.codrutarabagel.ro și au furnizat aceste date în interacțiunea cu el.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate a datelor personale  luați la cunoștință garantarea următoarelor drepturi prevazute de legea 677/2001: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);  dreptul la opoziție (art 15) – dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la Codruța Răbăgel – Cabinet Individual de Psihologie  prin email.

Politica de cookie

Ce se înțelege prin cookie-uri? Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

În acest site cookie-urile sunt folosite doar pentru monitorizarea preferințelor de navigare. Mai precis paginile vizitate și numărul de accesări ale fiecărei pagini precum și sursele care v-au direcționat către acest site. Dacă blocați folosirea cookie-urilor în browser aceste date nu vor fi înregistrate.

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org.  Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

 Acest website folosește cookie-uri și continuarea sesiunii pe acest site implică acordul tău. Detalii